English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Klepka

Charakterystyka stanu powierzchni specjalnych warstw ślizgowych utworzonych

w procesie wytłaczania

Polimery 2004, nr 2, 123


Streszczenie

Przedstawiono metody wytwarzania warstw ślizgowych ze szczególnym uwzględnieniem nanoszenia natryskowego w trakcie wytłaczania. Wykazano, że za pomocą tej metody można wykonać ze specjalnych emulsji ślizgowych opartych na olejach polidimetylosiloksanowych cienkie warstwy o zadowalających właściwościach ślizgowych. Na podstawie badań o charakterze reoakustycznym (rejestracja widm FT-IR rozciąganych próbek) i oceny wartości swobodnej energii powierzchniowej (SFE) obliczanej z pomiarów kątów zwilżania (ACA, RCA) scharakteryzowano stan powierzchni uzyskanych warstw ślizgowych. Udowodniono, że nanoszenie natryskowe umożliwia wykonanie takich warstw z materiałów, które nie dają zadowalających rezultatów w przypadku współwytłaczania.


Słowa kluczowe: wytłoczyna PE-HD, warstwa ślizgowa, polisiloksany, metoda reoakustyczna, swobodna energia powierzchniowa

T. Klepka (849.2 KB)
Charakterystyka stanu powierzchni specjalnych warstw ślizgowych utworzonych w procesie wytłaczania