English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Białek, K. Czaja

Synteza i charakterystyka kopolimerów etylen/1-heksen otrzymanych przy użyciu

katalizatorów Zieglera–Natty na nośniku MgCl2(THF)2 (wersja angielska)

Komunikat szybkiego druku

Polimery 2000, nr 4, 293


Streszczenie

Przeprowadzono kopolimeryzację etylenu z 1-heksenem na katalizatorach wanadowych (VOCl3, VCl4) i dla porównania na katalizatorze tytanowym (TiCl4), osadzonych na kompleksowym nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 i aktywowanych Et2AlCl. Badane układy katalityczne nie były dotąd znane jako inicjatory kopolimeryzacji etylenu z α-olefinami. Katalizatory wanadowe okazały się bardziej aktywne niż katalizator tytanowy. Wskazano kierunek zmian właściwości otrzymanego kopolimeru (wpływu α-olefiny) w porównaniu z właściwościami homopolimeru etylenu (temperatura topnienia, stopień krystaliczności, gęstość). Określono reaktywność etylenu i 1-heksenu w badanej reakcji kopolimeryzacji.
Słowa kluczowe: kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem, katalizatory VOCl3, VCl4 i TiCl4 na nośniku MgCl2(THF)2, właściwości fizyczne kopolimerów
M. Białek, K. Czaja (304.7 KB)
Synteza i charakterystyka kopolimerów etylen/1-heksen otrzymanych przy użyciu katalizatorów Zieglera–Natty na nośniku MgCl2(THF)2 – Komunikat szybkiego druku (wersja angielska)