English version
Drukuj

Centrum ds. REACH i CLPDział Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym


Organizujemy szkolenia i warsztaty dla osób, które w przedsiębiorstwie są odpowiedzialne za rejestrację substancji chemicznych, przygotowanie dokumentacji związanej z klasyfikacją i oznakowaniem substancji i mieszanin chemicznych oraz opracowanie kart charakterystyki.


UWAGA!!!

Osoby zainteresowane otrzymywaniem Informatora Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Chemicznym Ł-IChP prosimy o wypełnienie formularza (do pobrania tutaj) i odesłanie go na adres: anna.bankowska@ichp.pl


ZMIANA TERMINU SZKOLEŃ: Szkolenia on-line zaplanowane w terminie 9-11 września 2020 r. zostały przeniesione na 7-9 października 2020.

Brak miejsc na szkolenie Klasyfikacja i oznakowanie substancji i mieszanin (8.10.2020).
Planowany kolejny termin: 22 października 2020

Brak miejsc na szkolenie Obowiązki producentów, importerów i dalszych użytkowników substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem REACH” (7.10.2020).

Planowany kolejny termin: 21 października 2020


Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce SZKOLENIA i WARSZTATY


Centrum ds. REACH i CLP

Szkolenia REACH i CLP


Centrum ds. REACH i CLP w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej
oferuje w ramach prowadzonej działalności doradztwo, konsultacje, szkolenia, opracowanie i weryfikację kart charakterystyki oraz usługi na rzecz przedsiębiorstw z branży chemicznej i pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń REACH (rejestracja), CLP oraz obowiązków transportowych.
SZKOLENIA I WARSZTATY z zakresu REACH i CLP


 • Szkolenia ogólne REACH i CLP
 • Szkolenia dedykowane dla przedsiębiorstw konkretnej branży (producenci, dalsi użytkownicy, dystrybutorzy substancji, mieszanin lub wyrobów)
 • Szkolenia ADR (drogowy transport towarów niebezpiecznych)
 • Warsztaty z klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP
 • Warsztaty ze sporządzania kart charakterystyki
 • Warsztaty z IUCLID-6


DORADZTWO, KONSULTACJE

(także w języku angielskim)


AUDYTY , EKSPERTYZY, OPINIE

(także w języku angielskim)

 • Zgodność z przepisami REACH i CLP
 • Wprowadzenie do obrotu substancji, mieszanin, wyrobów
 • Ograniczenia w obrocie substancji, mieszanin, wyrobów (załącznik XVII, załącznik XIV REACH)
 • Wymagania dotyczące wyrobów (SVHC, zgłaszanie substancji w wyrobach)


USŁUGI z zakresu REACH i CLP:


REACH

 • Karty charakterystyki (sporządzanie, aktualizacja, weryfikacja poprawności itp.) – na podstawie karty oryginalnej lub receptury
 • Rejestracja wstępna substancji
 • Rejestracja właściwa substancji
 • Kontakt z konsorcjami
 • kompleksowe usługi z zakresu rejestracji substancji w ramach Rozporządzenia REACH


CLP

 • Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych (także weryfikacja poprawności itp.)
 • Etykiety (sporządzanie na podstawie karty charakterystyki, ocena poprawności, aktualizacja itp.)
 • Zgłoszenie substancji do Wykazu C&L


Transport (ADR)

 • Klasyfikacja towarów w transporcie
 • Sporządzanie sprawozdania rocznego
 • Procedury nadawcze (dobór opakowania, oznakowanie sztuki przesyłki, oznakowanie jednostki transportowej, list przewozowy, wyłączenia itp.)


Pozostałe usługi

 • Zgłoszenie mieszanin do Inspektora ds. Substancji Chemicznych na portalu ELDIOM
 • Karty techniczne produktu (sporządzanie na podstawie oryginału, weryfikacja)