English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. K. Bledzki, O. Faruk, H. Kirschling, J. Kühn, A. Jaszkiewicz

Mikroporowate polimery i kompozyty.

Cz. II. Właściwości różnych typów tworzyw mikroporowatych (j. ang.)
Polimery 2007, nr 1, 3


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd publikacji o mikroporowatych materiałach polimerowych (poliolefiny, poliwęglany oraz inne termoplasty), jak również o mikroporowatych kompozytach wzmocnionych napełniaczami mineralnymi i włóknami naturalnymi. Oceniono wpływ rodzaju spienianego materiału, typu używanego środka spieniającego i warunków prowadzenia procesu na właściwości mechaniczne (rys. 1), morfologię (rys. 2-4) i właściwości użytkowe (rys. 5) różnych tworzyw. Podano przykłady materiałów mikroporowatych charakteryzujących się małą gęstością, a jednocześnie wysoką stabilnością wymiarową wyrobów, sztywnością i wysokimi w odniesieniu do wagi wskaźnikami charakterystyk wytrzymałościowych. Te korzystne cechy sprzyjają szerokim zastosowaniom mikroporowatych materiałów polimerowych między innymi w przemyśle samochodowym, obudowach instalacji przemysłowych, sprzęcie sportowym, transporcie jak również w przemyśle dekoracyjnym i włókienniczym.


Słowa kluczowe: polimery mikroporowate, poliolefiny, poliwęglany, termoplasty, kompozyty mikroporowate, środki spieniające, właściwości, zastosowanie


e-mail: kutech@uni-kassel.de


A. K. Bledzki, O. Faruk, H. Kirschling, J. Kühn, A. Jaszkiewicz (209.5 KB)
Mikroporowate polimery i kompozyty. Cz. II. Właściwości różnych typów tworzyw mikroporowatych (j. ang.)