English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Boryniec, Cz. Ślusarczyk, Z. Żakowska, H. Stobińska

Biodegradacja folii z polietylenu modyfikowanego skrobią.

Badanie zmian struktury nadcząsteczkowej polietylenu

Polimery 2004, nr 6, 424


Streszczenie

Badano rozkład folii z polietylenu małej gęstości (PE-LD) modyfikowanego utlenioną skrobią ziemniaczaną (PESZ) lub kukurydzianą (PESK) po 6, 12 i 16 miesiącach działania mieszanej populacji drobnoustrojów, mianowicie bakterii rodzaju Bacillus, promieniowców i grzybów strzępkowych (pleśniowych) wyizolowanych z gleby. Efekty procesu biodegradacji folii oceniano na podstawie stopnia namnożenia drobnoustrojów oraz zmian powierzchniowych obserwowanych w mikroskopie, a także zmian strukturalnych badanych metodą rentgenograficzną WAXS i SAXS. Po 16 miesiącach biodegradacji wykazano silną kolonizację drobnoustrojów na powierzchni folii, zmianę morfologii i liczne ubytki ziaren skrobi. W strukturze polietylenu wystąpiły zmiany na poziomie nadcząsteczkowym, przejawiające się zmniejszeniem wymiarów wielkiego okresu struktury lamelarnej PE. Wykazany efekt biodegradacji nie zależał od rodzaju skrobi modyfikującej polietylen. Biodegradacja nie wpływa na zmianę wzajemnych udziałów faz krystalicznej i amorficznej w polimerze.


Słowa kluczowe: biodegradacja, polietylen małej gęstości, skrobia, modyfikacja, struktura nadcząsteczkowa

S. Boryniec, Cz. Ślusarczyk, Z. Żakowska, H. Stobińska (1.28 MB)
Biodegradacja folii z polietylenu modyfikowanego skrobią. Badanie zmian struktury nadcząsteczkowej polietylenu