English version
Drukuj

Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego


Instytut Chemii Przemysłowej

im. prof. Ignacego Mościckiego


informuje, że projekt

Logo IChP


Towards the chemical security culture


Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego


został zakończony.

Centrum ds. REACH i CLPIstotą projektu było krzewienie wśród przedsiębiorstw zasad i zachowań redukujących niebezpieczeństwo
nielegalnego pozyskiwania i przestępczego użycia substancji chemicznych w celach takich jak terroryzm,
przestępczość zorganizowana, inne akty o charakterze kryminalnym.


Ochrona zasobów firmy przed wykorzystaniem ich jako narzędzi w działalności przestępczej jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Ustawy o ochronie własności i Ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ponieważ jednak działania prewencyjne w zakresie wypełniania tych obowiązków nie są objęte prawodawstwem weryfikującym, często zapomina się o zagrożeniu i konieczności podejmowania działań redukujących ryzyko.


Celem projektu było szerzenie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie redukcji zagrożeń związanych z nielegalnym pozyskaniem niebezpiecznych chemikaliów, redukcji podatności na działania przestępcze i promocja zasad kultury bezpieczeństwa chemicznego. Kultura bezpieczeństwa powinna być składową systemu zarządzania firmą i obejmować współpracę przedsiębiorców powiązanych terytorialnie lub handlowo, jak również ich współpracę z organami administracji publicznej, samorządami terytorialnymi i instytucjami państwowymi. Celem nadrzędnym wspólnych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.


Podstawa programowa projektu, służąca do stworzenia materiałów szkoleniowych, bazy danych substancji niebezpiecznych i treści portalu internetowego oraz podręcznika trenera bezpieczeństwa chemicznego, została opracowana z wkładem merytorycznym i udziałem: Ministerstwa Gospodarki, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Akademii Obrony Narodowej, Interpolu, Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego, Prokuratury Generalnej, Państwowej Straży Pożarnej, Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Rządu USA, Służby Celnej oraz przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw chemicznych: Trzuskawica S.A., ZAK S.A., GRUPA INCO S.A., HSH Chemie, Petrochemia-Blachownia S.A.


Osiągnięcia w wyniku realizacji projektu

 • Wyszkolenie grupy trenerów nauczania wzajemnego pełniących funkcję ekspertów w zakresie bezpieczeństwa chemicznego w swoich firmach i na szkoleniach regionalnych dla przedsiębiorców
 • Portal internetowy www.network.iccss.eu poświęcony zagadnieniom bezpieczeństwa chemicznego, udostępniony uczestnikom szkoleń i innym zainteresowanym osobom, zawierający:

 • wszystkie materiały informacyjne i szkoleniowe;
 • dostęp do bazy danych niebezpiecznych substancji chemicznych;
 • dający możliwość uczestnictwa w sieci wymiany wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa chemicznego, możliwość korzystania z blogu na temat bezpieczeństwa chemicznego.

 • Podręcznik trenera bezpieczeństwa chemicznego w wersji polskiej i angielskiej zawierającym m. in. „Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy”
 • Publikacje w czasopismach naukowych

 • L. Górniak, Obolewicz A., Młynarczyk M.: „Ogólne bezpieczeństwo chemiczne w gospodarce. Rola przedsiębiorstw i instytucji państwa w redukcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i jądrowych”, Przemysł Chemiczny 2014, 93(11), 1804–1811;
 • L. Górniak, D. Kalisz, K. Młynarczyk : „Zagrożenia chemiczne zamierzone, redukcja podatności i kultura bezpieczeństwa chemicznego”, „Chemical security threats, vulnerability reduction and chemical security culture ”, Chemik 2015, 69 (4), 201-208;
 • W przygotowaniu materiały, które będą opublikowane w czasopiśmie „CHEMIK Nauka – Technika – Rynek” w związku z XVI Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Techniczną OCHRONA ŚRODOWISKA.

 • Prezentacje na konferencjach i seminariach

 • L. Gorniak; Meeting of the Chemical sub-group of CBRN and Explosives Advisory Group of European Commission, Brussels, 18-19 February 2014r.
 • L. Górniak, Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego, XI Forum Ekologiczne Branży Chemicznej, Toruń, 8-10.10.2014 r.
 • L. Górniak, Ku kulturze bezpieczeństwa chemicznego, XI Konferencja: Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje, Łódź, 14-15.01.2015 r.


With the financial support of the Prevention and Fight against Crime Programme

European Commission – Directorate – General Home Affairs

Logo unijne