English version
Drukuj

Podręcznik trenera bezpieczeństwa chemicznego


ICHP - Podręcznik trenera bezpieczeństwa chemicznego„Podręcznik trenera bezpieczeństwa chemicznego” jest pierwszą tego typu nowatorską publikacją na polskim rynku wydawniczym na temat kompleksowego bezpieczeństwa chemicznego w wymiarze publicznym. Wydany przez Instytut Chemii Przemysłowej w formie pracy zbiorowej pod redakcją mgr inż. Lesława Górniaka i prof. dra hab. inż. Sławomira Neffe jest efektem pracy zespołowej wielu specjalistów z różnych instytucji państwowych oraz firm chemicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem chemicznym. Należy tu wymienić:

 • Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego,
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,
 • Centrum MANHAZ,
 • Krajową Administrację Skarbową (dawniej: Służbę Celną),
 • Prokuraturę Krajową,
 • Państwową Straż Pożarną,
 • Szkołę Główną Służby Pożarniczej,
 • Akademię Sztuki Wojennej (dawniej Akademię Obrony Narodowej)
 • Wojskową Akademię Techniczną,
 • Interpol,
 • Petrochemię-Blachownia S.A.,
 • Trzuskawicę S.A.,
 • Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
 • Grupę Inco S.A.,
 • HSH Chemie Sp. z o.o.


Podręcznik porusza zagadnienia zagrożeń zbiorowych wywołanych przez przypadkowe lub zamierzone użycie niebezpiecznych czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych i materiałów wybuchowych na skalę masową.


Zwraca również szczególną uwagę na działania zapobiegawcze: krzewienie kultury bezpieczeństwa chemicznego i podnoszenie świadomości zagrożeń.

Do podręcznika dołączony jest tzw. „Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy”, będący treściwym podsumowaniem wiedzy zawartej w podręczniku, dotyczącej zalecanych działań redukujących narażenie przedsiębiorcy i społeczeństwa na wykorzystanie zasobów i infrastruktury firmy do działań przestępczych wymierzonych w bezpieczeństwo zbiorowe.


Podręcznik jest cennym zbiorem praktycznych wskazówek i źródłem specjalistycznej wiedzy nie tylko dla instruktorów i trenerów szkolących przedsiębiorców, którym głównie był dedykowany, ale również można go polecić:

 • państwowym instytucjom odpowiedzialnym za publiczne bezpieczeństwo chemiczne;
 • Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczym strażom pożarnym;
 • samorządom, w tym centrom zarządzania kryzysowego;
 • nauczycielom akademickim na kierunkach inżynierskich, jako uzupełnienie kursu bezpieczeństwa procesowego;
 • kadrze oraz studentom kierunków zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego.


Podręcznik jest dostępny bezpłatnie. Wydany w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wersja polska zawiera informacje szczególnie przydatne w polskich i unijnych uwarunkowaniach prawnych. Materiał w wersji angielskiej został przygotowany tak, aby odpowiadał potrzebomo dbiorców zagranicznych.


Dane kontaktowe:

tel. +48 22 568 20 37


A oto fragment z rozdziału pt. „Rola przedsiębiorstwa w systemie bezpieczeństwa publicznego, kultura bezpieczeństwa i świadomość postępowania”:


„Objęcie kontrolą wszystkich substancji o właściwościach niebezpiecznych z punktu widzenia ich przydatności w aktach terroru lub przestępstwa jest niemożliwe bez wprowadzania daleko idących ograniczeń i kontroli, jednoznacznie szkodliwych dla gospodarki. Stąd działanie przedsiębiorstw na rzecz bezpieczeństwa materiału i infrastruktury jest drugim, obok działania służb państwa, filarem systemu chemicznego bezpieczeństwa zbiorowego…”


"Podręcznik trenera bezpieczeństwa chemicznego" - spis treści