English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. H. Bodek

Badanie trwałości układów mikrokrystalicznego chitozanu z wybranymi niesteroidowymi

substancjami przeciwzapalnymi (j. ang.)

Polimery 2004, nr 1, 29


Streszczenie

Zbadano interakcję nośnika polimerowego [zawierającego grupy aminowe mikrokrystalicznego chitozanu, MCCh, wzór (I)] z niesteroidowymi substancjami przeciwzapalnymi [diklofenakiem, DA,wzór (II) i ketoprofenem, KTA, wzór (III)], wybranymi jako modelowe substancje lecznicze o charakterze kwasu. Celem pracy było określenie wpływu czasu przechowywania, temperatury i charakteru oddziaływania tego nośnika z lekiem na szybkość uwalniania substancji leczniczej z MCCh (rys. 5). Charakter wspomnianego oddziaływania oceniano metodami IR (rys. 1 i 2), DSC (rys. 3) oraz rentgenograficzną(rys. 4). Uzyskane wyniki świadczą o tym, że specyficzne oddziaływania pomiędzy lekiem o charakterze kwasu i polimerem zawierajacym wolne grupy aminowe prowadzą do tworzenia trwałych polączeń, charakteryzujacych się lepszą rozpuszczalnością. Czas przechowywania i temperatura nie wpływają w istotny sposób na ilość uwolnionego KTA z układu z MCCh, aczkolwiek nośnik ten zmienia pierwotną strukturę krystaliczną KTA na amorficzną, która jest obecna przez cały czas przechowywania. Natomiast w przypadku DA o znacznie mniejszej rozpuszczalności w wodzie stwierdzono poprawę uwalniania (rozpuszczalności) dopiero pod wpływem przechowywania, chociaż przechowywanie tylko nieznacznie zmienia krystaliczność DA. Można stwierdzić, że w tym przypadku oddziaływania pomiędzy polimerem i lekiem nie są mocne i zależą od czasu przechowywania. Mikrokrystaliczna odmiana chitozanu ze względu na specyficzny charakter interakcji z niesteroidowymi substancjami przeciwzapalnymi jest więc korzystnym nośnikiem.


Słowa kluczowe: mikrokrystaliczny chitozan, niesteroidowe substancje przeciwzapalne, nośnik leku, szybkość uwalniania, czas przechowywania, wpływ temperatury

K. H. Bodek (1.56 MB)
Badanie trwałości układów mikrokrystalicznego chitozanu z wybranymi niesteroidowymi substancjami przeciwzapalnymi (j. ang.)