English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Rusiecki, R. Steller

Badanie procesu pulweryzacji metodą ścinania w stanie stałym w wytłaczarce

jednoślimakowej na przykładzie PE-LD

Polimery 2004, nr 3, 202


Streszczenie

Badania prowadzono w konwencjonalnej wytłaczarce jednoślimakowej zaopatrzonej w dwuczęściowy, zmodyfikowany układ grzewczy cylindra, którego pierwsza strefa była ogrzewana, a druga chłodzona. Przedmiotem badań były 4 polimery termoplastyczne: PE-HD, PE-LD, PS i PP; spośród nich jedynie PE-LD ulegał skutecznej pulweryzacji we wspomnianej wytłaczarce. Określono wpływ szybkości obrotów ślimaka oraz temperatury ogrzewania strefy przemiany cylindra na stopień rozdrobnienia pulweryzowanego PE-LD. Ustalono, że drobny proszek PE-LD powstaje w szerokim przedziale tych parametrów, przy czym zapotrzebowanie na energię jest stosunkowo niewielkie. Druga strefa (strefa dozowania) cylindra powinna być intensywnie chłodzona, ponieważ tylko w takim przypadku otrzymywany proszek polimerowy był najdrobniejszy. Użycie specjalnej końcówki ślimaka umożliwiło jego szybkie wyjęcie z cylindra natychmiast po zatrzymaniu procesu i w konsekwencji scharakteryzowanie złoża stałego. Pulweryzacja PE-LD następuje gwałtownie, w wąskim przedziale temperatury poniżej temperatury topnienia polimeru.


Słowa kluczowe: pulweryzacja, wytłaczanie ścinające w stanie stałym, wytłaczarka jednoślimakowa, polietylen małej gęstości, temperatura cylindra, stopień rozdrobnienia

T. Rusiecki, R. Steller (1.17 MB)
Badanie procesu pulweryzac]i metodą ścinania w stanie stałym w wytłaczarce jednoślimakowej na przykładzie PE-LD