English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Urbaniak, K. Grudziński

Badania termiczne procesu sieciowania układu epoksydowego ,,EPY®” (j. ang.)

Polimery 2004, nr 2, 89


Streszczenie

Zbadano przebieg procesu utwardzania (do temp. 180 oC) w aparacie DSC (tabeta 1), dotwardzania (temp. 23 oC, czas: 24,48 i 168 h – tabela 2) oraz dodatkowego dotwardzania (temp. 80 oC, czas 1 lub 2 h) układu epoksydowego ,,EPY®”[,,Epidian 6” + utwardzacz (trietylenotetraamina)] z punktu widzenia jego zastosowania na podkładki fundamentowe maszyn i urządzeń okrętowych. Analizę metodą DSC procesu utwardzania prowadzono w warunkach różnej szybkości ogrzewania próbek (1, 3, 5 lub 10 oC/min – rys. 1 i 2). Metodą DSC zbadano też proces dotwardzania w funkcji czasu (rys. 3). Do scharakteryzowania przebiegu procesu dotwardzania i dodatkowego dotwardzania wykorzystano metodę DMTA. Metodą tą wyznaczono wartości modułu zachowawczego (E' – rys. 4 i 5, tabele 3 i 4), współczynnika stratności (tg δ - rys. 6, tabele 3 i 4), a także temperatury zeszklenia (Tg, tabele 3 i 4). Wyniki pracy wskazują, że samo utwardzanie (23o) nie wystarcza do uzyskania odpowiednich właściwości badanego układu epoksydowego w przedziale tęmperatury pracy podkładek fundamcntowych (do 60 oC). Dopiero dodatkowe dotwardzanie umożliwia przesunięcie zjawiska mięknienia tych podkładek poza przedział ich temperatury roboczej.


Słowa kluczowe: układ epoksydowy, utwardzanie, mechaniczne właściwości dynamiczne, temperatura zeszklenia, temperatura pracy

M. Urbaniak, K. Grudziński (1.36 MB)
Badania termiczne procesu sieciowania układu epoksydowego ,,EPY®” (j. ang.)