English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Rudnik, E. Żukowska

Badania procesu otrzymywania bursztynianu skrobi metodą reaktywnego wytłaczania (j. ang.)

Polimery 2004, nr 2, 132


Streszczenie

Estryfikację skrobi bezwodnikiem bursztynowym (SA) prowadzono w wytłaczarce dwuślimakowej PTW 16/25D stosując jako katalizatory NaHCO3 lub roztwór NaOH. Zbadano wpływ rodzaju skrobi (ziemniaczana, kukurydziana, pszeniczna), a także wyjściowego stosunku molowego skrobia:SA na stopień podstawienia (DS), wydajność reakcji (RE) oraz na wartość właściwej energii mechanicznej (SME) obliczanej według wzoru (2) (tabela 1 i 2). Stwierdzono, że ze skrobi ziemniaczanej można otrzymać bursztynian o wartości DS > 0,6. Metodą FT-IR potwierdzono powstawanie bursztynianu skrobi (obecność nowego piku ok. 1735 cm-1 przypisywanego drganiom rozciągającym grupy karbonylowej – rys. 1).


Słowa kluczowe: estryfikacja skrobi, bursztynian skrobi, wytłaczanie reaktywne

E. Rudnik, E. Żukowska (496.8 KB)
Badania procesu otrzymywania bursztynianu skrobi metodą reaktywnego wytłaczania (j. ang.)