English version
Drukuj

Badania morfologii powierzchni ciał stałych i analiza jakościowa ich składu metodą SEM


  • Badania strukturalne ciał stałych w zakresie powiększeń 5–300 000x

  • Badania tworzyw polimerowych i kompozytowych oraz folii z materiałów PP, PE, PVC, PS itp.

  • Badania materiałów do ogniw elektrolitycznych

  • Badania proszków, tworzyw spiekanych, powłok lakierniczych

  • Badania nanocząsteczek

  • Badania wad strukturalnych i zanieczyszczeń materiałowych i środowiskowych

  • Badania chemiczne w mikroobszarze w przedziale pierwiastkowym od boru do uranu, na poziomie detekcji dla pierwiastków lekkich o stężeniu od 0,5% mas., dla pozostałych od 0,3% mas.Kontakt:


dr Aneta Łukomska

tel. +48 (22) 568 23 19, faks +48 (22) 568 20 50