English version
Drukuj

Badania biodegradacji całkowitej związków organicznych, w tym detergentów

  • Badania biodegradacji całkowitej metodą respirometrii manometrycznej
  • Badania biodegradacji całkowitej metodą pomiaru ubytku rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
  • Badania stopnia hamowania oddychania osadu czynnego
  • Oznaczanie chemicznego zużycia tlenu (ChZT)

  • Oznaczanie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)Badania wykonywanezgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2004 WE,Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 440/2008 z 30 maja 2008 r., Procedurami OECD 301 i 209 oraz normamiPN-EN ISO 9408:2005, PN-EN ISO 7827:2013-06, PN-ISO 6060:2006 i ISO8245:1999(E).


Kontakt

mgr inż. Elżbieta Dłuska-Smolik

tel. +48 22 568 26 14
tel./faks +48 22 568 20 50


inż. Renata Dudek
tel. +48 22 568 22 94

tel./faks +48 22 568 20 49