English version
Drukuj

Akredytacja PCA

ICHP - Akredytacja PCA Instytut Chemii PrzemysłowejICHP - Certyfikat PCALaboratorium Oceny Wyrobów Rynkowych i Biodegradacji

ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa


Przedmiot badań/ wyrób

Rodzaj działalności/badane cechy/metoda

Dokumenty odniesienia

Proszki do prania

Inkrustacja nieorganiczna – w zakresie od 0,0 %

tkaniny bawełnianej po praniu

metoda wagowa


Inkrustacja organiczna – w zakresie od 0,0 %

tkaniny bawełnianej po praniu

metoda wagowa


Inkrustacja całkowita – w zakresie od 0,0 %

tkaniny bawełnianej po praniu

metoda wagowa


Spadek wytrzymałości na rozciąganie w %

zakres siły: (0,5 – 2300) N

tkaniny bawełnianej po praniu

PN-83/C-04826 p. 2, 3, 4, 5, 6

Chemiczne produkty organiczne, w tym wyroby detergentowe i substancje powierzchniowo czynne

Biodegradacja całkowita

Zakres: (0 – 100) %

Metoda respirometrii manometrycznej


PN-EN ISO 9408:2005


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008

z 30 maja 2008, Część C, p. C 4.,
część V (Metoda C4-D)


Procedura wg OECD 301F

Biodegradacja całkowita

Zakres: (0 – 100) %

Metoda zaniku rozpuszczonego węgla organicznego

PN-EN ISO 7827:2013-06


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008 z 30 maja 2008, Część C p. C 4., część II (Metoda C.4-A)


Procedura wg OECD 301A


Instrukcja badawcza IB-04 wydanie 2 z dnia 27.11.2013

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu – ChZT

Zakres: (30 – 660) mg/l w próbce analitycznej

Metoda miareczkowa

PN-ISO 6060:2006


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008
z 30 maja 2008, Część C, p. C. 6.

Instrukcja badawcza IB-05 wyd. 2 z 26.03.2018

Rozpuszczony węgiel organiczny RWO

Zakres: (0,05 50) mg/l

Metoda spektrometrii w zakresie podczerwieni

ISO 8245:1999(E)


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 440/2008
z 30 maja 2008, Część C, p. C.4., Załącznik II.


Instrukcja badawcza IB-04 wydanie 2 z dnia 27.11.2013


KONTAKT

inż. Renata Dudek
tel. +48 22 568 22 94
faks +48 22 568 20 50
renata.dudek(at)ichp.pl