English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wejchan-Judek, B. Perkowska-Śpiewak

Związki siarki jako modyfikatory w powłokach z poli(sulfidu 1,4-fenylenowego)

Polimery 2000, nr 1, 46


Streszczenie

Do dyspersji poli(sulfidu 1,4-fenylenowego) (PPS) w glikolu etylenowym wprowadzano dwa związki siarki – 4,4'-tiobis(benzenodisulfochlorek) (A) oraz sulfid 4,4'-dimerkaptodifenylowy (B), będące modyfikatorami. Otrzymane dyspersje nanoszono na płytki stalowe. Zbadano właściwości uzyskanych powłok (grubość, przyczepność do podłoża piaskowanego i niepiaskowanego oraz elastyczność) w zależności od rodzaju i zawartości modyfikatora oraz od zawartości bieli tytanowej (tabele l i 3). Modyfikator B ma charakter środka sieciującego, a modyfikator A – przedłużacza łańcucha.
Słowa kluczowe: poli(sulfid 1,4-fenylenowy), modyfikowanie powłok, 4,4'-tiobis(benzenodisulfochlorek), sulfid 4,4'-dimerkaptodifenylowy
M. Wejchan-Judek, B. Perkowska-Śpiewak (152.7 KB)
Związki siarki jako modyfikatory w powłokach z poli(sulfidu 1,4-fenylenowego)