English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Florjańczyk, A. Plichta, M. Dębowski

Związki glinoorganiczne jako inicjatory i katalizatory procesów polimeryzacji łańcuchowej

Polimery 2012, nr 6, 425


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.425

Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący katalitycznej aktywności związków glinoorganicznych w procesach polimeryzacji anionowej, kationowej, rodnikowej oraz polimeryzacji i kopolimeryzacji koordynacyjnej z udziałem monomerów heterocyklicznych, aldehydów, ditlenku węgla i innych monomerów karbonylowych. Przedstawiono mechanizmy inicjowania tych procesów i struktury generowanych centrów aktywnych oraz omówiono szereg przykładów reakcji, w których związki glinu skutecznie aktywują monomery i pozwalają na bardziej selektywny przebieg polimeryzacji. Zaprezentowano również możliwości wykorzystania handlowo dostępnych alumoksanów w syntezie polieterów, poliestrów i poliwęglanów.


Słowa kluczowe: katalizatory glinoorganiczne, alumoksany, polimeryzacja łańcuchowa, kopolimeryzacja


e-mail: evala@ch.pw.edu.pl

Z. Florjańczyk, A. Plichta, M. Dębowski (127.7 KB)
Związki glinoorganiczne jako inicjatory i katalizatory procesów polimeryzacji łańcuchowej