English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Brzozowska-Stanuch, S. Rabiej, J. Fabia, J. Nowak

Zmiany właściwości termicznych izotaktycznego polipropylenu z różnymi dodatkami poddanego procesowi starzenia (j. ang.)

Polimery 2014, nr 4, 302


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.302

Streszczenie

Degradacja polimeru to proces prowadzący do zmian właściwości polimeru, następujących pod wpływem jednego lub kilku czynników takich, jak: ciepło, światło, wilgotność lub chemikalia. Zmiany takie mogą być niepożądane, np. w czasie użytkowania, lub pożądane — celowe zmniejszenie ciężaru cząsteczkowego polimeru podczas biodegradacji. Serię kompozytów polipropylenu izotaktycznego (iPP) otrzymano na drodze interkalacji w stopie, wprowadzając określone dodatki do matrycy roztopionego polimeru, przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. Wpływ dodatków (wielościennych nanorurek węglowych, montmorylonitów, pigmentów) na proces degradacji, stabilność termiczną, charakterystyczne wartości temperatury (topnienia i krystalizacji) izotaktycznego polipropylenu badano metodami analizy termograwimetrycznej (TGA) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Dodane napełniacze wpływają na mechanizm degradacji, a tym samym na stabilność termiczną iPP (najbardziej stabilne są próbki z dodatkiem nanorurek węglowych), a także na proces krystalizacji polipropylenu, a zatem i temperaturę krystalizacji oraz stopień krystaliczności.


Słowa kluczowe: kompozyty, polipropylen izotaktyczny, degradacja, stabilność termiczna

e-mail: anna.brzozowska@bosmal.com.pl

A. Brzozowska-Stanuch, S. Rabiej, J. Fabia, J. Nowak (143.5 KB)
Zmiany właściwości termicznych izotaktycznego polipropylenu z różnymi dodatkami poddanego procesowi starzenia (j. ang.)