English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Fabia, A. Gawłowski, T. Graczyk, C. Ślusarczyk

Zmiany struktury krystalicznej włókien poli(tereftalanu etylenu) poddanych wykańczalniczej obróbce uniepalniającej (j. ang.)

Polimery 2014, nr 7-8, 557


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.557

Streszczenie

Przedmiotem badań były włókna z poli(tereftalanu etylenu) (PET) poddane uniepalniającej modyfikacji. Polegała ona na wykańczalniczej kąpieli barwiącej z udziałem określonej ilości substancji ograniczających palność. Opisano wpływ ilości zastosowanego modyfikatora oraz temperatury obróbki na strukturę nadcząsteczkową badanych włókien. Oceniano też zmiany tej struktury w toku starzenia modyfikowanych włókien w warunkach atmosferycznych, w okresie 5 lat. Strukturę krystaliczną uniepalnionych włókien PET charakteryzowano z zastosowaniem metod różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej (WAXS).


Słowa kluczowe: włókna PET, uniepalnianie, struktura nadcząsteczkowa, DSC, WAXS

e-mail: jfabia@ath.bielsko.pl

J. Fabia, A. Gawłowski, T. Graczyk, C. Ślusarczyk (232 KB)
Zmiany struktury krystalicznej włókien poli(tereftalanu etylenu) poddanych wykańczalniczej obróbce uniepalniającej (j. ang.)