English version
Drukuj

Zespół Procesów Jednostkowych w Inżynierii Chemicznej (BS-3)

Kierownik Zespołu

mgr inż. Tadeusz Porębski

tel. +48 22568 20 12

Membranowe procesy rozdziału, ekstrakcji i sorpcji
Procesy destylacji i krystalizacji
Oferta badawczo-projektowa