English version
Drukuj

Zespół Analizy Mikrobiologicznej (BAM)

Zespół Analizy Mikrobiologicznej prowadzi działalność usługową w zakresie badań mikrobiologicznych.Zespół Analizy Mikrobiologicznej przechodzi regularnie audyty firm zlecających badania oraz Głównej Inspekcji Farmaceutycznej, posiada certyfikat GMP. Oprócz standardowych badań, opracowujemy metody badań do konkretnych produktów farmaceutycznych zgodnie z założeniami farmakopealnymi, opracowuje też metody badań produktów niebędących lekami, a także w fazie eksperymentalnej.

Laboratorium posiada pełne wyposażenie niezbędne do wykonywania tego typu analiz, a także zaplecze do prowadzenia analiz na potrzeby badań naukowych. Personel stale bierze udział w szkoleniach i podnosi swoje kwalifikacje.


Oferta badawcza

  • badanie jałowości
  • badanie czystości mikrobiologicznej
  • badanie zawartości endotoksyn bakteryjnych (metoda jakościowa)
  • badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej
  • skuteczność środków dezynfekcyjnych
  • monitorowanie powierzchni i powietrza pomieszczeń klasowych
  • badania żyzności i jałowości podłóż mikrobiologicznych
  • walidacje i transfery metod mikrobiologicznych - potwierdzenie odpowiedniości metody do danego zastosowania.


Wyposażenie

Pomieszczenia odpowiednich klas czystości, m.in.klasy B, szafy z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki, autoklaw,sterylizator, łaźnia wodna, wagi analityczne, steritest i inne niezbędne urządzenia do przeprowadzenia analiz.


Kierownik
tel. +48 22 37 86 170