English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Chiellini, P. Cinelli, S. D'Antone, V. I. Ilieva

Zastosowanie w rolnictwie materiałów polimerowych ulegających degradacji w środowisku naturalnym (EDPM) — przegląd (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 538


Streszczenie

Na tle ogólnego omówienia problemu zagospodarowania odpadów tworzywowych przedstawiono znaczenie stosowania EDPM, zwłaszcza w rolnictwie (tabele 1 i 5). Szczególnie dużo miejsca poświęcono przy tym możliwościom wykorzystywania folii EDPM w ściółkach do przykrywania gleby (tabele 3 i 4).


Słowa kluczowe: polimery, degradacja w środowisku naturalnym, odpady polimerowe, zastosowanie w rolnictwie, ściółka do przykrywania gleby
E. Chiellini, P. Cinelli, S. D’Antone, V. I. Ilieva (865.4 KB)
Zastosowanie w rolnictwie materiałów polimerowych ulegających degradacji w środowisku naturalnym (EDPM) — przegląd (j. ang.)