English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Gapiński, M. Wieczorowski, M. Grzelka, P. Arroyo Alonso, A. Bermúdez Tomé

Zastosowanie tomografii komputerowej do oceny jakości elementów
wykonanych metodą szybkiego prototypowania (j.ang.)

Polimery 2017, nr 1, 53


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.053

Streszczenie
W pracy przedstawiono możliwość zastosowania pomiarowej tomografii komputerowej (CT) do oceny jakości elementów wykonanych techniką szybkiego prototypowania. Techniki wytwarzania addytywnego rewolucjonizują podejście do technik wytwarzania. Jeszcze niedawno pozwalały jedynie na uzyskanie przestrzennego modelu w celu jego wizualizacji. Obecnie możliwe jest uzyskanie gotowych elementów o właściwościach pozwalających na zastąpienie wielu wyrobów wykonywanych tradycyjnymi technikami odlewania lub wtryskiwania. Elementy polimerowe uzyskiwane za pomocą druku 3D wytwarzane są przez nakładanie kolejnych warstw materiału. W wielu wypadkach wewnętrzne przestrzenie (przekroje) elementu nie są całkowicie wypełnione, ale są zastępowane przez odpowiednio dobraną strukturę wewnętrzną. Pozwala to na oszczędność materiału i redukcję masy elementów. Kontrola jakości tych struktur, jak i połączeń pomiędzy poszczególnymi warstwami, jest możliwa w sposób nieniszczący jedynie za pomocą pomiarowej tomografii komputerowej. Metodę rentgenowskiej tomografii komputerowej zastosowano do oceny niepewności pomiaru elementów wykonanych z ABS techniką osadzania topionego materiału (FDM) z zastosowaniem drukarki UP! 3D. Dokonano badania i oceny na podstawie modelu projektowanego ze wspomaganiem komputerowym (CAD) z uwzględnieniem zarówno powierzchni zewnętrznych, jak i wewnętrznej struktury oraz połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami.
Słowa kluczowe: tomografia komputerowa, niepewność pomiarów, szybkie prototypowanie
e-mail: michal.wieczorowski@put.poznan.pl
B. Gapiński, M. Wieczorowski, M. Grzelka, P. Arroyo Alonso, A. Bermúdez Tomé (1.2 MB)
Zastosowanie tomografii komputerowej do oceny jakości elementów wykonanych metodą szybkiego prototypowania (j.ang.)