English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Kloziński

Zastosowanie techniki pomiarowej typu in-line do oceny właściwości
reologicznych kompozytów polietylenu z węglanem wapnia

Polimery 2016, nr 11-12, 788


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.788

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych kompozytów polietylenu małej gęstości (PE-LD), z dodatkiem handlowego niemodyfikowanego węglanu wapnia (CaCO3 7, 14, 21 i 28 % mas.), wytworzonych w procesie wytłaczania dwuślimakowego. Pomiary przeprowadzono przy użyciu reometru wytłaczarkowego typu in-line, z zastosowaniem cylindrycznych dysz pomiarowych o różnym stosunku L/D. Oceny właściwości reologicznych kompozytów dokonano na podstawie modelu potęgowego Ostwalda-de Waele'a. Określono wpływ dodatku CaCO3 na gęstość wytworzonych kompozytów w warunkach przetwórczych (charakterystyki p-v-T) oraz na ich masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR). Zastosowanie techniki pomiarowej typu in-line umożliwiło wyznaczenie: naprężenia stycznego, szybkości ścinania, wykładnika płynięcia, poprawki Rabinowitscha, poprawki Bagleya, krzywych płynięcia oraz krzywych lepkości badanych tworzyw polimerowych w rzeczywistych warunkach procesu wytłaczania.
Słowa kluczowe: polietylen, węglan wapnia, reologia in-line, MFR, wykładnik płynięcia, krzywa lepkości, poprawka Rabinowitscha, poprawka Bagleya
e-mail: Arkadiusz.Klozinski@put.poznan.pl
A. Kloziński (352.5 KB)
Zastosowanie techniki pomiarowej typu in-line do oceny właściwości reologicznych kompozytów polietylenu z węglanem wapnia