English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Dziubek, M. Oleksy

Zastosowanie systemu optycznego ATOS II w technikach szybkiego prototypowania
modeli kół zębatych otrzymywanych na bazie żywicy epoksydowej

Polimery 2017, nr 1, 44


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.044

Streszczenie
Oceniano właściwości mechaniczne oraz przetwórcze kompozytów otrzymanych na osnowie żywicy epoksydowej (EP) i napełniaczy hybrydowych, zwłaszcza pod kątem ich zastosowania w metodach szybkiego prototypowania do wytwarzania modeli kół zębatych. Weryfikację dokładności odwzorowania kształtu geometrycznego modelu wykonano za pomocą bezstykowego systemu optycznego opartego na współrzędnościowym skanerze optycznym ATOS Triple Scan II Blue Light firmy GOM. Wytworzone kompozyty hybrydowe wykazywały znacznie lepsze właściwości mechaniczne niż nienapełniona żywica epoksydowa. Dzięki wprowadzeniu do osnowy EP hybrydowych napełniaczy uzyskano ograniczenie skurczu promieniowego i osiowego, co wpłynęło na radykalną poprawę dokładności odwzorcowania kształtu geometrycznego odlewanych kół zębatych.
Słowa kluczowe: kompozyty polimerowe, skaner optyczny, dokładność geometryczna, modele kół zębatych, napełniacze
e-mail: tdziubek@prz.edu.pl
T. Dziubek, M. Oleksy (1.47 MB)
Zastosowanie systemu optycznego ATOS II w technikach szybkiego prototypowania modeli kół zębatych otrzymywanych na bazie żywicy epoksydowej