English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Heneczkowski, M. Oleksy, R. Oliwa, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, H. Galina

Zastosowanie sferokrzemianów do modyfikacji żywic epoksydowych

Polimery 2013, nr 10, 759


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.759

Streszczenie

Na podstawie małocząsteczkowej żywicy epoksydowej Epidian 6 (EP 6) wytwarzano kompozyty z udziałem 0—10 % mas. oktakis[(3-glicydylopropylo)dimetylosiloksy]oktasilseskwioksanu (POSS_OG) i sieciowano je za pomocą trietylenotetraminy (Z1). Dodatek POSS_OG do EP 6 zwiększał płynność żywicy oraz zmniejszał egzotermiczność reakcji sieciowania kompozycji. Otrzymane kompozyty zawierające 1—6 % mas. POSS_OG wykazywały znacznie większą (2—4 krotnie) udarność niż wyjściowa żywica EP 6, a także większą odporność na płomień. Metodą mikrospektroskopii IR stwierdzono zwiększenie obszarów pasm charakterystycznych dla ugrupowań O—Si—O w kompozycie z udziałem 1 % mas. silseskwioksanu.


Słowa kluczowe: silseskwioksan, żywica epoksydowa, modyfikacja, sieciowanie, tiksotropia, wytrzymałość mechaniczna, palność


e-mail: mhen@prz.rzeszow.pl

M. Heneczkowski, M. Oleksy, R. Oliwa, M. Dutkiewicz, H. Maciejewski, H. Galina (550.9 KB)
Zastosowanie sferokrzemianów do modyfikacji żywic epoksydowych