English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Porębski, S. Tomzik, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, W. Capała

Zastosowanie procesów membranowych w przemyśle chemicznym — recykling surowców,

oszczędność energii

Polimery 2012, nr 5, 382


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.382

Streszczenie

W pracy przedstawiono doświadczenia Instytutu Chemii Przemysłowej zdobyte podczas prac badawczych związanych z technikami membranowymi. Wieloletnie prace w skali laboratoryjnej i pilotowej zaowocowały opracowaniem rozwiązań dla przemysłu, uwzględniających aplikację procesów membranowych do procesów produkcyjnych. Zaprezentowano technologie zrealizowane — wdrożone oraz rozwiązania zaprojektowane na konkretne zapotrzebowanie przemysłu. Przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania energooszczędnych technik membranowych, ich wysoką skuteczność oraz korzystny wpływ na środowisko naturalne. Prezentowane rozwiązania, zaliczane do „zielonych technologii”, są ekonomicznie uzasadnione i przynoszą wymierne zyski dla zakładu wdrażającego.


Słowa kluczowe: procesy membranowe, oczyszczanie ścieków przemysłowych, recykling, glikol etylenowy, cynk


e-mail: tadeusz.porebski@ichp.pl

T. Porębski, S. Tomzik, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, W. Capała (840.3 KB)
Zastosowanie procesów membranowych w przemyśle chemicznym — recykling surowców, oszczędność energii