English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Makomaski, W. Ciesińska, J. Zieliński

Zastosowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej

do otrzymywania węgli aktywnych

Polimery 2012, nr 9, 635


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.635

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań dotyczących zastosowania odpadów poli(tereftalanu etylenu) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej w mieszaninie z pakiem węglowym, do otrzymywania adsorbentów węglowych. Sporządzono kompozycje zawierające pak węglowy oraz odpad polimerowy w ilości 10—50 % mas. i oznaczono ich wybrane właściwości fizykochemiczne. Wytworzone kompozycje poddano karbonizacji i aktywacji parą wodną lub wodorotlenkiem potasu. Określono liczbę adsorpcji jodu (LJ), liczbę metylenową (LM), powierzchnię właściwą (SBET) oraz wytrzymałość mechaniczną otrzymanych węgli aktywnych. Oceniano także ich przydatność w wybranych procesach adsorpcyjnych, np. do oczyszczania ścieków przemysłowych.


Słowa kluczowe: poli(tereftalan etylenu), żywica fenolowo-formaldehydowa, pak węglowy, kompozycje polimerowo-pakowe, węgiel aktywny


e-mail: makomaski@pw.plock.pl

G. Makomaski, W. Ciesińska, J. Zieliński (73.1 KB)
Zastosowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) lub żywicy fenolowo-formaldehydowej do otrzymywania węgli aktywnych