English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wenda, R. Jeziórska, M. Zielecka, M. Panasiuk

Zastosowanie nanocząstek srebra do modyfikacji polimerów

Polimery 2016, nr 3, 166


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.166

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej sposobów otrzymywania nanocząstek srebra oraz wpływu warunków prowadzenia syntezy na ich właściwości. Omówiono działanie antybakteryjne nanocząstek srebra oraz możliwość ich wykorzystania w kompozytach polimerowych, które znajdują zastosowanie do wytwarzania m.in. artykułów medycznych, artykułów gospodarstwa domowego, a także w budownictwie i przemyśle motoryzacyjnym. Opisano również właściwości biobójcze koloidalnych roztworów srebra, sposoby ich stabilizacji oraz ograniczenia w aplikacji.
Słowa kluczowe: nanocząstki, nanocząstki srebra, właściwości antybakteryjne, kompozyty polimerowe
e-mail: magdalena.wenda@ichp.pl
M. Wenda, R. Jeziórska, M. Zielecka, M. Panasiuk (108.9 KB)
Zastosowanie nanocząstek srebra do modyfikacji polimerów