English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Fortelný, Z. Kruliš, D. Michálková

Zastosowanie mieszanego kompatybilizatora w procesie recyklingu komunalnych odpadów z tworzyw sztucznych (KOTS) (j. ang.)

Polimery 2002, nr 7-8, 534


Streszczenie

Stwierdzono, że główne składniki KOTS (po oddzieleniu odpadów butelek PET) to PE-LD, PE-HD, PP, PS i bardzo mała ilość PET (tabela 1). Na podstawie badania udarności przy rozciąganiu (Qε, tabela 2, rys. 1) ustalono, że najskuteczniejszy kompatybilizator rccyklatów KOTS stanowi mieszanina handlowego terpolimeru EPDM (statystyczny terpolimer etylen/propylen/dien) z handlowym blokowym kopolimerem SBS (styren/butadien/styren). W badaniach, oprócz rzeczywistych KOTS, stosowano też modelową mieszaninę PE-LD:PE-HD: PP:PS-HI = 54:18:18:10.


Słowa kluczowe: komunalne odpady tworzywowe, recykling, kompatybilizator, udarność
I. Fortelný, Z. Kruliš, D. Michálková (505.5 KB)
Zastosowanie mieszanego kompatybilizatora w procesie recyklingu komunalnych odpadów z tworzyw sztucznych (KOTS) (j. ang.)