English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Oliwa, M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik, O. Markowska, Ł. Przeszłowski

Zastosowanie metody vacuum casting do wytwarzania
prototypów badawczych polimerowych kół zębatych

Polimery 2017, nr 1, 36


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.036

Streszczenie
Przeprowadzono badania dotyczące wykorzystania nanokompozytów na osnowie dwuskładnikowych żywic poliuretanowych typu RenPIM-VG 5286 (PUR) z dodatkiem nanonapełniaczy: Nanobent® ZR1 i ZR2, modyfikowanych oktakis(tetrametyloamonio)oktasilseskwioksanem i oktakis{3-[N-(hydroksyetylo)dimetyloamino]propylo}oktasilseskwioksanem w technologii vacuum casting (VC). Zbadano reaktywność kompozycji odlewniczych (czas żelowania i maksymalną temperaturę utwardzania) oraz właściwości tiksotropowe, które mają istotny wpływ na przebieg procesu technologicznego wytwarzania prototypów kół zębatych w matrycach silikonowych. Oznaczono także wpływ rodzaju nanonapełniacza na właściwości użytkowe uzyskanych kompozytów. Wykazano, że dzięki wprowadzeniu układu hybrydowych napełniaczy, uzyskano ograniczenie skurczu promieniowego i osiowego, co dało radykalną poprawę dokładności wymiarowej odlewanych kół zębatych.
Słowa kluczowe: dwuskładnikowa żywica poliuretanowa, czas żelowania, tiksotropia, nanonapełniacze, nanokompozyty, koła zębate, vacuum casting
e-mail: molek@prz.edu.pl
R. Oliwa, M. Oleksy, M. Heneczkowski, G. Budzik, O. Markowska, Ł. Przeszłowski (726.2 KB)
Zastosowanie metody vacuum casting do wytwarzania prototypów badawczych polimerowych kół zębatych