English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sobolak, P. Połowniak, M. Cieplak, M. Oleksy, K. Bulanda

Zastosowanie materiałów polimerowych do otrzymywania przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym (j. ang.) – RAPID COMMUNICATION

Polimery 2020, nr 7-8, 563


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.7.9

Streszczenie

Przedstawiono badania związane ze zwiększeniem zakresu zastosowania technologii przyrostowych w budowie maszyn do otrzymywania przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym, które mogą być wytwarzane z materiałów polimerowych z wykorzystaniem technologii przyrostowych. Opisano zaprojektowane autorskie stanowisko badawcze, na którym przeprowadzono serię wstępnych badań zmęczeniowych przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym, otrzymanych z materiałów polimerowych. Badane przekładnie zębate wytworzono za pomocą technologii szybkiego prototypowania (FFF) z kompozytów polimerowych na osnowie z ABS (akrylonitryl/butadien/styren) w postaci filamentów. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że temperatura kół o zarysie ewolwentowym w strefie zazębiania jest wyższa niż kół o zarysie sinusoidalnym, niezależnie od rodzaju kompozytu, z którego wykonano koła zębate, a w zakresie obciążenia nominalnego także poziom natężenia dźwięku emitowanego w strefie zazębiania jest wyższy w wypadku kół o zarysie ewolwentowym niż kół o zarysie sinusoidalnym. Zaobserwowano nieznaczny wzrost natężenia generowanego dźwięku w wypadku przekładni zębatych otrzymanych z wytypowanych kompozytów (tabela 2) w porównaniu z natężeniem dźwięku generowanego przez przekładnię wykonaną z nienapełnionego ABS. W odniesieniu do przekładni otrzymanych z badanych materiałów kompozytowych zaobserwowano spadek temperatury pracy przekładni (tabela 2). Najniższą temperaturę pracy wykazywała przekładnia kół zębatych o zarysie sinusoidalnym otrzymana zkompozytu ABS + P2, a tylko nieznacznie gorsze wyniki uzyskano w wypadku przekładni kół zębatych o zarysie ewolwentowym.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, polimerowe elementy maszyn, technologia przyrostowa FFF (Fused Filament Fabrication), przekładnie zębate o zarysie ewolwentowym isinusoidalnym
e-mail: msobolak@prz.edu.pl
M. Sobolak, P. Połowniak, M. Cieplak, M. Oleksy, K. Bulanda (1.73 MB)
Zastosowanie materiałów polimerowych do otrzymywania przekładni zębatych o zarysie ewolwentowym i sinusoidalnym (j. ang.)