English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Sałasińska, A. Osica, J. Ryszkowska

Zastosowanie liści drzew jako wzmocnienia w kompozytach na osnowie recyklatu PE-HD

Polimery 2012, nr 9, 646


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.646

Streszczenie

Wytworzono kompozyty na osnowie polietylenu dużej gęstości pozyskanego z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, napełnionej różną zawartością zmielonej do postaci mączki mieszanki liści drzew lipy, orzecha, klonu i wiśni. Otrzymane kompozyty NFC poddano analizie, określono ich cechy fizyczne, mechaniczne, palne oraz odporność na działanie czynników środowiskowych. Badane materiały kompozytowe charakteryzują się małą gęstością, niewielką zawartością wody oraz małą zdolnością do absorbowania wilgoci. Wprowadzenie do osnowy PE-HD mączki liści poprawia jej twardość i sztywność, a ilość napełniacza do 40 % obj. powoduje wzrost wytrzymałości na rozciąganie kompozytów. Właściwości cieplne pozwalają na ich bezpieczne użytkowanie w temperaturze otoczenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.


Słowa kluczowe: kompozyty polimer-włókno naturalne, odpady opakowaniowe, mączka liści


e-mail: ksalasinska@meil.pw.edu.pl

K. Sałasińska, A. Osica, J. Ryszkowska (309 KB)
Zastosowanie liści drzew jako wzmocnienia w kompozytach na osnowie recyklatu PE-HD