English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, B. Czupryński, J. Liszkowska, E. Tomaszewska

Zastosowanie haloizytu jako napełniacza do produkcji
sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych

Polimery 2018, nr 3, 185


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.3.3

Streszczenie

Przedmiotem badań były nowe sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe (­PUR-PIR), modyfikowane haloizytem (DOA). Zawartość napełniacza wynosiła 0–20 % mas. w stosunku do sumy mas poliolu i poliizocyjanianu użytych do syntezy pianek. Zbadano właściwości termoizolacyjne, mechaniczne, starzeniowe oraz palność otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że modyfikacja pianek PUR-PIR za pomocą DOA w ilości do 20 % mas. pozwala na uzyskanie pianek o lepszych właściwościach termoizolacyjnych, mniejszej kruchości i chłonności wody w porównaniu z pianką niemodyfikowaną. Dodatek DOA pozwolił także na zmniejszenie palności pianek.


Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowo-poliizocyjanurowe, haloizyt, napełniacz, właściwości termoizolacyjne, kruchość, palność
e-mail: sadowska@ukw.edu.pl

J. Paciorek-Sadowska, M. Borowicz, B. Czupryński, J. Liszkowska, E. Tomaszewska (477.3 KB)
Zastosowanie haloizytu jako napełniacza do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych