English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wieczorowski, B. Gapiński, M. Grzelka, M. Szostak, M. Szymański

Zastosowanie fotogrametrii do poprawy jakości wyprasek po procesie wtryskiwania (j.ang.)

Polimery 2018, nr 2, 134


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.2.7

Streszczenie

Przedstawiono możliwość zastosowania nowoczesnych metod pomiarowych do analizy procesu produkcji elementów z tworzyw polimerowych. Omawianą analizę zastosowano do procesu wytwarzania fotela autobusowego metodą wtryskiwania. Na tym przykładzie opisano współrzędnościową technikę pomiarową i jej możliwości aplikacyjne. Pokazano wyniki badań metodą fotogrametrii statycznej i dynamicznej. Do analizy procesu stygnięcia formy i wypraski wykorzystano natomiast badania termowizyjne. Stwierdzono, że zastosowanie nowoczesnych metod pomiarowych i analitycznych umożliwia lepsze poznanie procesów i wprowadzenie zmian pozwalających na istotną poprawę parametrów dokładności wykonania wyprasek metodą wtryskiwania.


Słowa kluczowe: fotogrametria statyczna, fotogrametria dynamiczna, wtryskiwanie, poliamid 6, ­termowizja
e-mail: michal.wieczorowski@put.poznan.pl

M. Wieczorowski, B. Gapiński, M. Grzelka, M. Szostak, M. Szymański (1.55 MB)
Zastosowanie fotogrametrii do poprawy jakości wyprasek po procesie wtryskiwania (j.ang.) cz.1
M. Wieczorowski, B. Gapiński, M. Grzelka, M. Szostak, M. Szymański (1.91 MB)
Zastosowanie fotogrametrii do poprawy jakości wyprasek po procesie wtryskiwania (j.ang.) cz.2