English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wójcik, A. Iwan

Zastosowanie elektropolimeryzacji do otrzymywania
polimerowych i barwnikowych ogniw fotowoltaicznych

Polimery 2016, nr 4, 239


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.239

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania elektropolimeryzacji do wytwarzania polimerowych i barwnikowych ogniw fotowoltaicznych. Omówiono możliwości sterowania morfologią powierzchni syntetyzowanych polimerów oraz wpływ rodzaju warstw składowych na wydajność konstruowanych ogniw fotowoltaicznych. Podano osiągane wartości sprawności (PCE), współczynnika wypełnienia (FF), napięcia otwartego obwodu (Uoc) i gęstości prądu zwarcia (Jsc) ogniw otrzymywanych z zastosowaniem różnych technik elektropolimeryzacji.
Słowa kluczowe: elektropolimeryzacja, ogniwa fotowoltaiczne, organiczne ogniwa słoneczne, elektrochemia
e-mail: k.wojcik@iel.wroc.pl
K. Wójcik, A. Iwan (564.5 KB)
Zastosowanie elektropolimeryzacji do otrzymywania polimerowych i barwnikowych ogniw fotowoltaicznych