English version
Drukuj

Zastosowanie elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej do badania właściwości fizykochemicznych trójskładnikowych powłok - zakończone

NCN logo


Konkurs na finansowanie projektów badawczych,

realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia doktora
Zastosowanie elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej

do badania właściwości fizykochemicznych trójskładnikowych powłok


Projekt realizowany w ramach umowy nr UMO-2011/03/N/ST4/00727 przez Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego


Okres realizacji projektu: sierpień 2012- sierpień 2014
Wysokość dofinansowania projektu: 139 215 PLNKierownik projektu:


mgr Michał Łukasz Soszko,

tel. + 48 22 568 24 55


Streszczenie

Celem projektu było zbadanie wpływu obecności palladu na właściwości elektrochemiczne trójskładnikowych stopów PtRuPd w silnie korozyjnym środowisku roztworu kwasu siarkowego. Techniką zastosowaną do oszacowania stabilności powłok stopowych o różnym składzie atomowym jest technika elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej EQCM (z ang. Electrochemical Quartz Crystal Microbalance). Wykorzystuje ona tzw. odwrotny efekt piezoelektryczny, który w przypadku elektrod skonstruowanych na bazie monokryształów tlenku krzemu („Au / SiO2 / Au”) pozwala na konwersję częstotliwości drgań takiego kryształu na efekty masowe, związane z zachodzącymi reakcjami na powierzchni. Zdolnośc rozdzielcza technik dla kryształów drgających z częstotliwością podstawową 10 MHz wynosi 2 ng / cm2, co umożliwia wykrycie ubytku nawet pojedynczej monowarstwy atomowej. W kontekście stopów PtRuPd, technika EQCM pozwala na wyznaczenie:

  • wydajności elektrodepozycji stopu
  • utraty masy oraz średniego ładunku jonu odchodzącego w trakcje elektrochemicznego rozpuszczania powłoki
  • zakresu potencjałowy rozpuszczania powłoki
  • kinetykę podpotencjałowego osadzania warstwy miedzi na powierzchni stopu.