English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Głuszewski

Zastosowanie chromatografiigazowej do oznaczania radiolitycznego cząsteczkowego wodoru, którego oderwanie inicjuje wtórne zjawiska w radiacyjnej modyfikacji polimerów (j. ang.)

Polimery 2019, nr 10, 697


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2019.10.7

Streszczenie

Artykuł podsumowuje wieloletnie badania autora nad radiolizą polimerów. Punktem wyjścia we wszystkich omawianych wypadkach było wstępne określenie radiolitycznej wydajności wydzielania wodoru. Wartość ta jest w przybliżeniu proporcjonalna do zawartości powstających w wyniku napromieniowania rodników, które inicjują zjawiska postradiacyjnej modyfikacji. Tabela 2 podaje wybrane, uzyskane przez autora, konkretne wydajności wodoru w odniesieniu do wybranych polimerów. Wyniki badań wykorzystano, przykładowo, przy planowaniu składowiska odpadów promieniotwórczych w Los Alamos National Laboratory.


Słowa kluczowe: polimery, chromatografia gazowa, polipropylen, polistyren, uwodorniony kauczuk nitrylowo-butadienowy, radioliza, degradacja radiacyjna, sieciowanie radiacyjne
W. Głuszewski (728.8 KB)
Zastosowanie chromatografii gazowej do oznaczania radiolitycznego cząsteczkowego wodoru, którego oderwanie inicjuje wtórne zjawiska w radiacyjnej modyfikacji polimerów