English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kotek, J. Brus

Zależność właściwości mechanicznych nanokompozytów polimerowych od ich struktury określana

na podstawie pomiarów czasów relaksacji T1ρ (13C) z zastosowaniem zmiennego

pola ujarzmiania spinów (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 662


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.662

Streszczenie

Opisano sposób oceny właściwości mechanicznych nanokompozytów polimerowych z zastosowaniem połączenia metod wykorzystywanych do określania struktury z technikami służącymi do wyznaczania wytrzymałości mechanicznej materiału. Celem badań było ustalenie relacji między właściwościami mechanicznymi a nadcząsteczkową strukturą polimeru. Strukturę nanokompozytów, a także dynamikę polimerowych segmentów określano też metodami: szerokokątowego rozpraszania promieni X, NMR ciała stałego oraz za pomocą technik mikroskopowych. Szczególną uwagę poświęcono możliwości wykorzystania czasów relaksacji obserwowanych w zmiennym polu ujarzmiania spinów.


Słowa kluczowe: poliamid 6, nanokompozyty, czas relaksacji T1ρ), dynamika molekularna, odporność na kruche pękanie
e-mail: kotek@imc.cas.cz

J. Kotek, J. Brus (137.9 KB)
Zależność właściwości mechanicznych nanokompozytów polimerowych od ich struktury określana na podstawie pomiarów czasów relaksacji T1p (13C) z zastosowaniem zmiennego pola ujarzmiania spinów (j. ang.)