English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Hehn, J. Sajewicz, M. Rajkiewicz

Zagadnienie wyeliminowania rezorcyny z zespołów adhezyjnych do kordów stalowych

Polimery 2003, nr 9, 614


Streszczenie

Zsyntetyzowano uretany różniące się długością łańcucha alkilowego i zastosowano je łącznie z akryloamidem do modyfikacji żywic melaminowo-formaldehydowych. Opracowano również żywicę melaminowo-formaldehydową o zwiększonej zawartości grup metylenowych (M-CH2). Żywice te po naniesieniu na krzemian wapnia zastosowano jako układy zwiększające przyczepność gumy do mosiądzowanych kordów stalowych w celu wyeliminowania z tych układów toksycznych żywic rezorcynowych. Przedstawiono wyniki reometrycznych badań mieszanek gumowych zawierających te żywice, a także badania właściwości wytrzymałościowych powstających wulkanizatów. Scharakteryzowano wpływ warunków starzenia i rodzaju żywicy melaminowej w mieszance na wytrzymałość połączenia guma-mosiądzowany kord stalowy. Z punktu widzenia wszystkich zbadanych cech optymalna okazała się żywica modyfikowana uretanem butylowym i akryloamidem. Wprawdzie żywica M-CH2 przewyższała ją pod względem właściwości wytrzymałościowych, lecz wymagała znacznie dłuższego czasu wulkanizacji.


Słowa kluczowe: połączenia guma – mosiądzowany kord stalowy, zespoły adhezyjne, wyeliminowanie żywic rezorcynowych, modyfikacje żywic melaminowo-formaldehydowych, uretany, akryloamid, właściwości mieszanek gumowych i wulkanizatów

Z. Hehn, J. Sajewicz, M. Rajkiewicz (1000.3 KB)
Zagadnienie wyeliminowania rezorcyny z zespołów adhezyjnych do kordów stalowych