English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Mendrek

Zachowanie gwieździstych kopolimerów metakrylanów w roztworach

Polimery 2016, nr 6, 413


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.413

Streszczenie
Artykuł opisuje dwa rodzaje polimerów gwieździstych zramionami zhomopolimeru metakrylanu N,N-dimetyloaminoetylu (PDMAEMA) oraz zramionami zkopolimeru bezładnego metakrylanu N,N-dimetyloaminoetylu imetakrylanu eteru monometylowego di(glikolu etylenowego) (PDMAEMA-co-PDEGMA), które syntezowano metodą „najpierw rdzeń”. Wyznaczając promienie hydrodynamiczne (Rh90°) badano zachowania otrzymanych polimerów wrozpuszczalnikach organicznych iw wodzie. Określano także wpływ pH itemperatury na potencjał zeta i nanocząstek tych polimerów wroztworach wodnych.
Słowa kluczowe: kopolimer gwieździsty, zachowanie polimerów wroztworze, wpływ pH, termoczułość
e-mail: bmendrek@cmpw-pan.edu.pl
B. Mendrek (544.8 KB)
Zachowanie gwieździstych kopolimerów metakrylanów w roztworach