English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Tomaszewska, Ł. Klapiszewski, K. Skórczewska, T. J. Szalaty, T. Jesionowski

Zaawansowane organiczno-nieorganiczne napełniacze hybrydowe
jako funkcjonalne dodatki do poli(chlorku winylu) (j.ang.)

Polimery 2017, nr 1, 19


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.019

Streszczenie

Funkcjonalne napełniacze hybrydowe wytworzono przy użyciu ligniny krafta oraz krzemionki Sylobloc® 41, z wykorzystaniem procesu mechanicznego rozdrabniania prekursorów. Otrzymane produkty poddano analizie fizykochemicznej i dyspersyjno-morfologicznej. Wytworzone organiczno-nieorganiczne napełniacze hybrydowe charakteryzowały się jednorodną strukturą oraz rozwiniętą powierzchnią właściwą. Na bazie poli(chlorku winylu) i uzyskanych napełniaczy hybrydowych otrzymywano kompozyty w stanie stopionym. Oznaczone właściwości przetwórcze wskazują na korzystny wpływ użytych napełniaczy na czas żelowania mieszanek. Obecność układu hybrydowego lignina/krzemionka w istotnym stopniu oddziałuje także na stabilność cieplną PVC oraz jego temperaturę mięknienia wg Vicata.


Słowa kluczowe: napełniacz hybrydowy lignina/krzemionka, poli(chlorek winylu), właściwości fizykochemiczne i strukturalne, właściwości przetwórcze
e-mail: jolat@utp.edu.pl, teofil.jesionowski@put.poznan.pl

J. Tomaszewska, Ł. Klapiszewski, K. Skórczewska, T. J. Szalaty, T. Jesionowski (842.8 KB)
Zaawansowane organiczno-nieorganiczne napełniacze hybrydowe jako funkcjonalne dodatki do poli(chlorku winylu) (j.ang.)