English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Rabiej

Wyznaczanie stopnia krystaliczności polimerów semikrystalicznych za pomocą programu komputerowego „OptiFit”

Polimery 2002, nr 6, 423


Streszczenie

Przedstawiono opis programu komputerowego „OptiFit” umożliwiającego rozkład rentgenowskich dyfraktogramów polimerów semikrystalicznych na składowe pochodzące od fazy krystalicznej i amorficznej w celu obliczenia stopnia krystaliczności (SK) takich polimerów. Program działa na podstawie procedury Hindeleha i Johnsona (również szczegółowo omawianej w artykule) i pozwala na wybór jednej z kilku metod optymalizacyjnych. Zastosowano go w badaniach własnych do obliczenia wartości SK próbek PET, PP i PA6 na podstawie rejestracji ich dyfraktogramów.


Słowa kluczowe: stopień krystaliczności, polimery semikrystaliczne, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, metody optymalizacyjne, program komputerowy „OptiFit”, algorytmy genetyczne
M. Rabiej (531 KB)
Wyznaczanie stopnia krystaliczności polimerów semikrystalicznych za pomocą programu komputerowego „OptiFit”