English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. J. Wilczyński

Wyznaczanie krzywych lepkości na podstawie ograniczonej liczby pomiarów reometrycznych

Polimery 2017, nr 6, 441


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.441

Streszczenie
Opracowano metodę wyznaczania krzywych lepkości tworzyw polimerowych opartą na ograniczonej liczbie reometrycznych punktów pomiarowych, uzyskanych w wyniku badania wskaźnika szybkości płynięcia MFR. Zastosowano uniwersalne równanie Vinogradova-Malkina, dwuparametrowe równanie potęgowe Ostwalda-de Waele oraz trójparametrowe równanie logarytmiczne Kleina. W celu weryfikacji opracowanej metody wykonano badania reologiczne polietylenu dużej gęstości (HDPE). Stwierdzono, że proponowane rozwiązania mogą być przydatne w praktyce inżynierskiej do szybkiej oceny właściwości reologicznych przetwarzanych tworzyw, zwłaszcza nowych, zaawansowanych materiałów (np. mieszanin polimerów i kompozytów polimerowych), w wypadku których dostępne bazy materiałowe nie zawierają potrzebnych danych reologicznych.
Słowa kluczowe: tworzywa polimerowe, lepkość, reometria
e-mail: wilczynski_k@wp.pl
K. J. Wilczyński (1.69 MB)
Wyznaczanie krzywych lepkości na podstawie ograniczonej liczby pomiarów reometrycznych