English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W.S. Tan, J.Z. Zhou, S. Huang, W.L. Zhu, X.K. Meng

Wytwarzanie mikroelementów polimerowych z zastosowaniem techniki topienia laserem CO2 (j. ang.)

Polimery 2015, nr 3, 192


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.192

Streszczenie

Zaproponowano nową metodę formowania mikroelementów polimerowych z zastosowaniem topienia laserowego, zapewniającą wysoką wydajność oraz dobrą jakość wytwarzanych mikroelementów. Istotnym parametrem procesu, wpływającym na jakość formowanych elementów, jest temperatura stopu polimeru. Do analizy zmian tej temperatury pod wpływem napromieniania laserem zastosowano symulację numeryczną. Zastosowano także ortogonalny plan eksperymentu w celu zbadania czynników wpływających na dokładność formowania. Formowania przeprowadzono z użyciem form oróżnych stopniach chropowatości i zbadano jakość powierzchni mikroelementów. Analiza wyników symulacji i badań eksperymentalnych wykazała, że moc lasera odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu powtarzalnej dokładności. Kolejnymi czynnikami są czas napromieniowania i temperatura formy oraz siły formujące. Zoptymalizowane parametry technologiczne (moc lasera 1,2 W, szerokość wiązki lasera 6mm, czas napromieniania 6 s, siła formująca 150 N i temperatura formowania 80 °C) zastosowano do formowania elementów z powtarzalną dużą dokładnością odtwarzania wymiarów (odchylenia wymiarów nie przekraczały 1 µm). Użycie form o mniejszej chropowatości powierzchni pozwalało także uzyskać mniejszą chropowatość mikroelementów, przy czym różnica chropowatości formy i otrzymanego elementu była mniejsza niż 0,012 µm.


Słowa kluczowe: formowanie, mikroelementy polimerowe, laser CO2, napromienianie, symulacja numeryczna


e-mail: tws.163@163.com

W.S. Tan, J.Z. Zhou, S. Huang, W.L. Zhu, X.K. Meng (602.5 KB)
Wytwarzanie mikroelementów polimerowych z zastosowaniem techniki topienia laserem CO2 (j. ang.)