English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Hufenbach, M. Gude, S. Geller, A. Czulak

Wytwarzanie kompozytów poliuretanowych wzmocnionych włóknami naturalnymi

w procesie wtryskiwania z użyciem długich włókien (j. ang.)

Polimery 2013, nr 6, 473


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.473

Streszczenie

Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat aktualnych trendów związanych z produkcją kompozytów poliuretanowych (PUR) wzmocnionych włóknami naturalnymi. Zwrócono w nim uwagę na szeroko zakrojone badania nad opracowaniem rozwiązań w zakresie produkcji tworzyw polimerowych na bazie materiałów biologicznych, nadających się do wprowadzenia na rynek. Włókna naturalne mogą być stosowane jako substytut włókien syntetycznych pomagając w otrzymaniu lekkich materiałów i służąc jednocześnie ekologii. Omówiono także perspektywy rozwoju zastosowań procesu wtryskiwania z użyciem długich włókien (LFI z ang. long fiber injection) w szczególności do wytwarzania części do pojazdów elektrycznych.


Słowa kluczowe: włókna naturalne, polimery wzmocnione włóknami, wtrysk z użyciem długich włókien, poliuretan

e-mail: s.geller@ilk.mw.tu-dresden.de

W. Hufenbach, M. Gude, S. Geller, A. Czulak (89.6 KB)
Wytwarzanie kompozytów poliuretanowych wzmocnionych włóknami naturalnymi w procesie wtryskiwania z użyciem długich włókien (j. ang.)