English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Redmer, B. Jędrzejewski, M. Pietrzak, B. Pączkowska, L-Å. Linden, J. Pączkowski

Wytwarzanie kompozytow połimerowo-glinkowych metodą fotochemiczną

— Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2002, nr 2, 136


Streszczenie

Kompozyty polimerowo-glinkowe otrzymywano metodą rodnikowej fotopolimeryzacji. Reakcję tę indukowano za pomocą światła słonecznego lub lasera, ale proces ten trwa także w ciemności, jest to wówczas tzw. „ciemna reakcja” (dark reaction). Zmieszano w odpowiednich proporcjach: monomer — chlorek [2-(metakryloksy)etylo]-trimetyloamoniowy, donor elektronów — metakrylan 2-(dimetyloamino)etylu i monomer sieciujący o wzorze (III) (rys. 1) oraz barwnik ksantenowy z iłem plioceńskim lub bentonitem. Przebieg polimeryzacji w funkcji czasu ilustruje rys. 2. Uzyskane kompozyty były elastyczne i nierozpuszczalne w wodzie, ale ich wadę stanowiły słabe właściwości mechaniczne.


Słowa kluczowe: kompozyty polimerowo-glinkowe, fotopolimeryzacja
P. Redmer, B. Jędrzejewski, M. Pietrzak, B. Pączkowska, L-Å. Linden, J. Pączkowski (274.3 KB)
Wytwarzanie kompozytow połimerowo-glinkowych metodą fotochemiczną — Komunikat szybkiego druku (j. ang.)