English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Auguścik, M. Kurańska, A. Prociak, W. Karalus, K. Lipert, J. Ryszkowska

Wytwarzanie i charakterystyka elastomerów uretanowo-mocznikowych z poliolu
na bazie oleju rzepakowego. Cz. I. Struktura i właściwości (j.ang.)

Polimery 2016, nr 7-8, 490


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.490

Streszczenie
W ramach pracy zsyntetyzowano poliuretanomoczniki (PUUR), w których substraty poliolowe pochodzenia petrochemicznego zastępowano częściowo poliolami pochodzenia roślinnego. Zastosowano różne zawartości polioli pochodzących z oleju rzepakowego – od 0 do 50% mas. substratów poliolowych. Metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) określono strukturę chemiczną otrzymanych próbek PUUR. Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne określano, odpowiednio, metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Przeprowadzono również testy trybologiczne. Badania wykazały, że najlepszą wartością składowej rzeczywistej modułu zespolonego (E') iwspółczynnika tarcia charakteryzował się materiał zawierający 50% mas. poliolu pochodzenia roślinnego. Materiał ten może znaleźć zastosowanie w wyrobach, dla których wymagane jest małe zużycie ścierne i mała rezystywność skrośna.
Słowa kluczowe: poli(uretano-moczniki), poliol z oleju rzepakowego, dicyjanodiamid
e-mail: ryszkowska.joanna@o2.pl
M. Auguścik, M. Kurańska, A. Prociak, W. Karalus, K. Lipert, J. Ryszkowska (895.9 KB)
Wytwarzanie i charakterystyka elastomerów uretanowo-mocznikowych z poliolu na bazie oleju rzepakowego. Cz. I. Struktura i właściwości (j.ang.)