English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Alkateb, M.S. Sapuan, Z. Leman, M. Jawaid, M.R. Ishak


Wytrzymałość na zgniatanie rur eliptycznych z „zielonych” kompozytów epoksydowych wzmacnianych
włóknami kenafu i prętami drewnianymi (j. ang.)
Polimery 2018, nr 6, 436

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.6.4

Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań odporności na zgniatanie eliptycznych rur wykonanych metodą laminowania ręcznego z hybrydowych kompozytów żywicy epoksydowej z włóknami kenafu, wzmacnianych 4, 6 lub 8 prętami drewnianymi. Testy zgniatania prowadzono przy stałej szybkości 20 mm/s, w celu oceny potencjalnego wpływu wzmacniających prętów drewnianych na energię właściwą oraz właściwości mechaniczne kompozytów. Stwierdzono, że zdolność do przenoszenia obciążeń przez rury kompozytowe zwiększała się ze wzrostem liczby prętów wzmacniających. Badania wykazały, że wzmocnienie prętami drewnianymi rur eliptycznych z kompozytów żywicy epoksydowej z włóknami kenafu wpływa na zwiększenie zdolności absorpcji energii oraz odporności na zderzenia. Wszystkie próbki ulegały zniszczeniu w kierunku wzdłużnym. Największą zdolność pochłaniania energii wykazywała rura kompozytowa wspierana przez 8 prętów drewnianych.


Słowa kluczowe: mata z włókien kenafu, biokompozyty, absorpcja energii, epoksydy, odporność na zgniatanie, pręty drewniane

e-mail: sapuan@upm.edu.my
M. Alkateb, M.S. Sapuan, Z. Leman, M. Jawaid, M.R. Ishak (673.3 KB)
Wytrzymałość na zgniatanie rur eliptycznych z „zielonych” kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknami kenafu i prętami drewnianymi (j. ang.)