English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kurzepa, K. Kasarełło, B. Baranowska, A. Grabowska, W. Walisiewicz-Niedbalska, K. Różycki, B. Kwiatkowska-Patzer, A. W. Lipkowski

Wykorzystanie odpadowego wieprzowego rdzenia kręgowego jako cennego

źródła substancji aktywnych biologicznie

Polimery 2012, nr 5, 364


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.364


Streszczenie

Rdzeń kręgowy zwierząt rzeźnych jest uciążliwym odpadem przemysłu mięsnego. Wchodzące w ich skład białka strukturalne mogą być użyte jako potencjalne źródło strukturalnie zmodyfikowanych biopolimerów indukujących neurodegeneracyjne przemiany ośrodkowego układu nerwowego ssaków, w tym człowieka. Białka prionowe stanowią jednak duże zagrożenie. Zaproponowano zastosowanie procesu enzymatycznego trawienia wieprzowego rdzenia kręgowego w celu otrzymywania hydrolizatów zawierających niskocząsteczkowe peptydy. Peptydy te nie tworzą trwałych struktur trzeciorzędowych, a ich preparaty mogą być skutecznie oczyszczone, co pozwala na usunięcie niepożądanych substancji biologicznych. Głównym składnikiem rdzenia kręgowego ssaków są białka mieliny, strukturalne biopolimery izolujące i chroniące komórki nerwowe. Duże podobieństwo sekwencji białek mielinowych wieprzowych i ludzkich pozwala na zastosowanie hydrolizatów wieprzowych rdzeni nerwowych jako preparatów do indukcji tolerancji pokarmowej w stwardnieniu rozsianym. Pilotowe badania na modelach zwierzęcych potwierdzają potencjalną skuteczność terapeutyczną otrzymanych preparatów.


Słowa kluczowe: wieprzowy rdzeń kręgowy, cholesterol, białka mieliny, hydrolizaty białkowe, tolerancja pokarmowa, stwardnienie rozsiane


e-mail: andrzej@lipkowski.org

K. Kurzepa, K. Kasarełło, B. Baranowska, A. Grabowska, W. Walisiewicz-Niedbalska, K. Różycki, B. Kwiatkowska-Patzer, A. W. Lipkowski (508.4 KB)
Wykorzystanie odpadowego wieprzowego rdzenia kręgowego jako cennego źródła substancji aktywnych biologicznie