English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Michalska-Pożoga, S. Węgrzyk, T. Rydzkowski

Wykorzystanie metody Taguchi do oceny wpływu sposobu wytłaczania
na wybrane właściwości kompozytów polimerowo-drzewnych

Polimery 2017, nr 9, 686


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.686

Streszczenie
Zbadano wybrane właściwości wytrzymałościowe i fizyczne kompozytów recyklowanego polietylenu dużej gęstości (rPE-HD) napełnionego wiórami drzewnymi (10, 25, 50 % mas.), uzyskanych metodą wytłaczania jednoślimakowego i ślimakowo-tarczowego. Oceniano wpływ szerokości szczeliny strefy tarczowej (Ws), prędkości obrotowej ślimaka (n) i udziału masowego frakcji drzewnej (i) na cechy wytworzonych kompozytów. Stosując planowanie eksperymentu metodą Taguchi, opracowano warunki i program badań umożliwiające określenie optymalnych wartości parametrów wytłaczania oraz składu mieszanin, uwzględniających kryterium najkorzystniejszych właściwości użytkowych wytłoczonego materiału.
Słowa kluczowe: polietylen dużej gęstości (PE-HD), kompozyty polimerowo-drzewne, wytłaczarka ­ślimakowa, wytłaczarka ślimakowo-tarczowa, właściwości mechaniczne i fizyczne
e-mail: iwona.michalska-pozoga@tu.koszalin.pl
I. Michalska-Pożoga, S. Węgrzyk, T. Rydzkowski (748.8 KB)
Wykorzystanie metody Taguchi do oceny wpływu sposobu wytłaczania na wybrane właściwości kompozytów polimerowo-drzewnych